نمایش دادن همه 2 نتیجه

کود هیومیک اسید مایع یک لیتری

170,000 تومان
از فرسایش خاک جلوگیری میکند. باعث کاهش آلودگی آب می شود. از سفره های زیر زمینی محافظت میکند. فرایند اصلاح

کود مایع محرک رشد ارگانیک

70,000 تومان
کود محرک رشد ترکیبی است آلی، که سرعت رشد گیاه را افزایش می‌دهد. این ترکیبات با در اختیار گذاشتن مواد