نمایش یک نتیجه

کود مایع محرک رشد ارگانیک

70,000 تومان
کود محرک رشد ترکیبی است آلی، که سرعت رشد گیاه را افزایش می‌دهد. این ترکیبات با در اختیار گذاشتن مواد